Đăng ký Ưu tiên xét tuyển

A. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CƠ BẢN


Hộ khẩu thường trú
Thông tin bậc THPT
Ưu tiên
Thông tin liên hệ
Thông tin thành tích thể thao cấp quốc gia

B. ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN


Thông tin đăng ký
File đính kèm