ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

A. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CƠ BẢN


Hộ khẩu thường trú
Thông tin bậc THPT
Ưu tiên
Thông tin liên hệ

B. Phương thức xét tuyển


Thông tin đăng ký
Thí sinh nhập vào phương thức xét tuyển tương ứng. có thể nhập cả 2 phương thức
File đính kèm