THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024

1. Các ngành tuyển sinh:

- Mã ngành: 7140206     Tên ngành: Giáo dục thể chất.

- Mã ngành: 7140208     Tên ngành: Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

- Mã ngành: 7810302     Tên ngành: Huấn luyện thể thao.

2. Phương thức tuyển sinh

2.1) Xét tuyển thẳng:

*) Đối tượng được tuyển thẳng :

+ Thí sinh là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã tốt nghiệp THPT;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế  hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.Yêu cầu: môn thi/ nội dung thi của thí sinh phù hợp với bài thi/môn thi trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.

* Hiệu trưởng nhà trường căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành Giáo dục quốc phòng và An ninh để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:

Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo   quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

2.2) Ưu tiên xét tuyển:

* Đối tượng được ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường hoặc thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

* Chú ý: Thí sinh diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không bị khuyết tật, dị hình và đảm bảo chiều cao theo quy định.

Thí sinh được xem xét vào ngành học phù hợp nhưng phải đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3) Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT, kết quả học tập lớp 12 và thi Năng khiếu TDTT

* Phương thức tuyển sinh ngành Giáo dục Thể chất:

+ Xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm của hai môn học lớp 12 cộng với điểm  thi Năng khiếu TDTT do Trường ĐHSP TDTT Hà Nội tổ chức.

+ Yêu cầu ngưỡng đầu vào: Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

+ Các trường hợp sau không phải áp dụng ngưỡng đầu vào:

Thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế.

* Phương thức tuyển sinh ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh:

+ Xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học lớp 12 THPT.

+ Yêu cầu ngưỡng đầu vào: Học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên hoặc Điểm xét  tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

* Phương thức tuyển sinh ngành Huấn luyện Thể thao:

+ Xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm của hai môn học lớp 12 cộng với điểm thi Năng khiếu TDTT do Trường ĐHSP TDTT Hà Nội tổ chức.

+ Yêu cầu ngưỡng đầu vào: Học lực lớp 12 xếp loại từ Trung bình trở lên hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,0 trở lên.

+ Các trường hợp sau không phải áp dụng ngưỡng đầu vào:

Thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế.

* Cách tính điểm theo kết quả học tập lớp 12 và thi Năng khiếu TDTT cho ngành Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao:

Xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm của hai môn học lớp 12 cộng với điểm thi Năng khiếu TDTT do Trường ĐHSP TDTT Hà Nội tổ chức.

Thí sinh đăng ký 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển (Môn hệ số 2: Năng khiếu TDTT):

Mã tổ hợp T00 : Toán + Sinh học + Năng khiếu TDTT

Mã tổ hợp T02 : Ngữ văn + Sinh học + Năng khiếu TDTT

Mã tổ hợp T05 : Ngữ văn + Giáo dục công dân + Năng khiếu TDTT

Mã tổ hợp T08 : Toán + Giáo dục công dân + Năng khiếu TDTT

- ĐXT = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT.

- ĐTB Môn 1 hoặc ĐTB Môn 2 hoặc ĐTB Môn 3 = (điểm HK 1 + điểm HK 2)/2

* Cách tính điểm theo kết quả học tập lớp 12 THPT cho ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học lớp 12 THPT

Mã tổ hợp C00 : Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

Mã tổ hợp C19 : Ngữ văn + Giáo dục công dân + Lịch sử

Mã tổ hợp C20 : Ngữ văn + Giáo dục công dân + Địa lý

Mã tổ hợp D66 : Ngữ văn + Giáo dục công dân + Tiếng Anh

- ĐXT = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT.

- ĐTB Môn 1 hoặc ĐTB Môn 2 hoặc ĐTB Môn 3 = (điểm HK 1 + điểm HK 2)/2

2.4) Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT và thi Năng khiếu TDTT.

* Phương thức tuyển sinh ngành Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao

+ Xét tuyển theo tổng điểm của 2 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT cộng với điểm thi Năng khiếu TDTT do Trường ĐHSP TDTT Hà Nội tổ chức.

+ Yêu cầu ngưỡng đầu vào: do Bộ GDĐT công bố hàng năm cho các phương thức tuyển sinh đào tạo hình thức chính quy sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đủ sức khỏe, không bị dị tật, dị hình. Chiều cao nam từ 1,62m, nữ từ 1,52m trở lên. Các trường hợp đặc biệt do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

* Phương thức tuyển sinh ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh:

+ Xét tuyển theo tổng điểm của 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT.

+ Yêu cầu ngưỡng đầu vào: do Bộ GDĐT công bố hàng năm cho các phương thức tuyển sinh đào tạo hình thức chính quy sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

* Cách tính điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thi Năng khiếu TDTT cho ngành Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao:

Xét tuyển theo tổng điểm của hai bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT cộng với điểm thi Năng khiếu TDTT do Trường ĐHSP TDTT Hà Nội tổ chức.

Thí sinh đăng ký 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển (Môn hệ số 2: Năng khiếu TDTT):

Mã tổ hợp T00 : Toán + Sinh học + Năng khiếu TDTT

Mã tổ hợp T02 : Ngữ văn + Sinh học + Năng khiếu TDTT

Mã tổ hợp T05 : Ngữ văn + Giáo dục công dân + Năng khiếu TDTT

Mã tổ hợp T08 : Toán + Giáo dục công dân + Năng khiếu TDTT

ĐXT = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + ĐƯT.

* Cách tính điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thi Năng khiếu TDTT cho ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Thí sinh đăng ký 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển (Môn hệ số 2: Ngữ văn)

Mã tổ hợp C00 : Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

Mã tổ hợp C19 : Ngữ văn + Giáo dục công dân + Lịch sử

Mã tổ hợp C20 : Ngữ văn + Giáo dục công dân + Địa lý

Mã tổ hợp D66 : Ngữ văn + Giáo dục công dân + Tiếng Anh

ĐXT = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + ĐƯT

2.5) Thi tuyển năng khiếu TDTT: Tổ chức thi môn Năng khiếu xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất, ngành Huấn luyện thể thao.

a) Quy định chung

- Thí sinh xét tuyển các ngành Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao phải dự thi năng khiếu tại Trường ĐHSP TDTT Hà Nội (Nhà trường không công nhận kết quả thi năng khiếu của các cơ sở đào tạo khác).

- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong các  phương thức xét tuyển.

- Điểm thi năng khiếu TDTT phải đạt ≥ 5,0 điểm (điểm chưa nhân hệ số).

- Môn năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao

+ Kiểm tra thể hình

+ Bật xa tại chỗ

+ Chạy cự ly 100m.

Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng, Nhà trường sẽ tổ chức thi các môn năng khiếu theo hình thức trực tuyến dựa vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Nội dung, yêu cầu thi năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao

- Kiểm tra thể hình: Thí sinh đủ sức khoẻ, không bị khuyết tật, dị hình. Chiều cao nam từ 1,62 m, nữ từ 1,52 m trở lên (thí sinh có chiều cao không đạt theo quy định thì bị loại). Các trường hợp đặc biệt do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

- Bật xa tại chỗ (thành tích tính bằng centimet), chấm theo thang điểm 10.

+ Kỹ thuật: Hai chân đứng trên ván giậm nhảy và bật nhảy bằng 2 chân.

+ Mỗi thí sinh được bật 3 lần. Mỗi lần bật đều đo thành tích và công nhận thành tích cao nhất.

+ Nếu trong 2 lần bật có 1 lần phạm quy thì tính thành tích ở lần không phạm quy.

+ Thí sinh bị phạm quy nếu vi phạm những lỗi sau:

Khi tạo đà 2 chân rời ván giậm nhảy.

Khi giậm nhảy 2 chân rời ván không đồng thời.

Khi giậm nhảy bàn chân vượt quá mép trên của ván giậm nhảy.

Khi tiếp cát do mất thăng bằng, cơ thể ngã về phía sau và vượt quá giới hạn ván giậm nhảy.

+ Đo thành tích: Thành tích được đo từ mép trên của ván giậm nhảy (gần với hố cát) đến điểm tiếp xúc cát của bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể và gần với ván giậm nhảy nhất (Ví dụ: Khi hai chân chạm cát nhưng do mất đà nên phải dùng tay chống xuống hố cát thì trọng tài sẽ xem xét giữa điểm rơi của hai chân và bộ phận nào rơi gần với ván giậm nhảy hơn thì đo bộ phận đó).

- Chạy 100m (thành tích tính bằng giây), chấm theo thang điểm 10.

+ Thực hiện kỹ thuật xuất phát (không có bàn đạp).

+ Trong 1 đợt chạy nếu có bất kỳ 1 thí sinh nào phạm quy thì trọng tài vẫn tiếp tục cho chạy và chỉ bắt lỗi thí sinh phạm quy trong đợt chạy này.

+ Thí sinh bị phạm quy nếu vi phạm những lỗi sau:

Phạm lỗi xuất phát (xuất phát trước hiệu lệnh).

Trong quá trình chạy thí sinh chạy ra ngoài đường chạy.

Có hành vi cản trở ảnh hưởng đến các thí sinh khác.

4. Khu vực tuyển sinh: tuyển sinh trên toàn quốc

5. Hồ sơ:

5.1. Hồ sơ tuyển thẳng

+ Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Giấy chứng nhận huy chương hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thi đấu.

+ Công văn của cơ quan quản lý vận động viên giới thiệu VĐV đi học; hoặc đơn xin đi học của vận động viên (được cơ quan quản lý cho phép).

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

+ Hai ảnh chân dung cỡ 4x6 (mới chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có, để xét học bổng trong quá trình học).

+ Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

+ Lệ phí đăng ký hồ sơ và xét tuyển: 30.000đ.

5.2. Hồ sơ ưu tiên xét tuyển

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Quyết định công nhận đẳng cấp Kiện tướng quốc gia hoặc Giấy chứng nhận Huy chương Vàng tại các giải quốc gia (Đối tượng A). Giấy chứng nhận Huy chương Bạc, Huy chương Đồng tại các giải quốc gia (Đối tượng B). Thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày xét tuyển vào trường.

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Bản sao công chứng Học bạ THPT (hoặc tương đương).

+ Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

+ Hai ảnh chân dung cỡ 4x6 (mới chụp trong 6 tháng) và hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

+ Phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia (nếu tham dự kỳ thi).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia (nếu tham dự kỳ thi).

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

+ Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

+ Lệ phí đăng ký hồ sơ xét tuyển : 30.000 đ.

* Các giấy tờ thiếu có thể nộp bổ sung trước ngày nhập học.

5.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu trên Website).

- Bản sao công chứng Học bạ THPT (hoặc tương đương).

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) với thí sinh tốt nghiệp trước 2024. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp 2024 (hoặc bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT, nếu đã có). Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh phải nộp 4 ảnh chân dung cỡ 4x6 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

6. Điện thoại liên hệ:

- Số điện thoại: 02433866800    - DĐ: 0913080211; 090962123080

- Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện về địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.

- Hồ sơ tuyển sinh nộp trực tiếp tại phòng 205, tầng 2, nhà 9 tầng, Phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.

7. Lệ phí tuyển sinh

- Hình thức chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại trường

- Lệ phí xét tuyển + thi năng khiếu TDTT: 330.000đ/hồ sơ.

 - Lệ phí xét tuyển (Đối với thí sinh đăng ký ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh, thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển): 30.000đ/hồ sơ.

- Hình thức chuyển khoản:

+ Số tài khoản : 45010006656669

+ Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam,  chi nhánh Hà Tây (BIDV).

+ Tên người nhận: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

+ Cú pháp nội dung nộp lệ phí:

Họ và tên - số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) - LPTS 2024.

- Nộp trực tiếp: Lệ phí nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.